Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

rezač/rezačica ribe

Description

Code

7511.3

Description

Rezači ribe režu glave ribe i odstranjuju organe iz tijela za proizvodnju ribe i morskih plodova. Odstranjuju organe struganjem i ispiranjem, režu područja s oštećenjima i pakiraju prerađenu ribu u odgovarajuće spremnike.

Alternativna oznaka

djelatnica koja reže ribu

djelatnica za rezanje ribe

djelatnik koji reže ribu

djelatnik za rezanje ribe

radnica koja reže ribu

radnik koji reže ribu

rezačica ribe

rezač ribe

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine