Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

zavarivač/zavarivačica

Description

Code

7212.3

Description

Zavarivači rukuju uređajima za zavarivanje kako bi spojili metalne dijelove. Mogu se koristiti postupcima zavarivanja koji se temelje na različitim tehnikama i materijalima. Također provode jednostavan vizualni pregled zavarenih spojeva.

Alternativna oznaka

varilac

zavarivačica

zavarivač

variteljica

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine