Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

maketar/maketarka

Description

Code

3432.3

Description

Maketari osmišljavaju i grade minijaturne rekvizite i setove slika u pokretu. Izrađuju modele koji se upotrebljavaju za vizualne efekte koji zadovoljavaju izgled i zahtjeve produkcije. Maketari režu materijal pomoću ručnih alata za izgradnju trodimenzionalnih rekvizita i setova.

Scope note

Includes people producing props for broadcasting programs.

Alternativna oznaka

graditeljica maketa

graditeljica modela

graditelj maketa

graditelj modela

maketar

maketarka

modelar

modelarka

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: