Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

projektant/projektantica tiskanih pločica

Description

Code

3118.4

Description

Projektanti tiskanih pločica izrađuju i projektiraju tiskane pločice. Predviđaju logičko postavljanje vodljivih traka, bakra i umetaka na ploči. Upotrebljavaju računalne programe i specijalizirani softver za dizajne.

Alternativna oznaka

dizajnerica tiskanih pločica

dizajner tiskanih pločica

projektant/programer elektroničkih uređaja

projektantica/programerka elektroničkih uređaja

projektantica tiskanih pločica

projektant tiskanih pločica

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine