Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

direktor/direktorica IKT proizvoda

Description

Code

1330.6

Description

Direktori IKT proizvoda analiziraju i definiraju trenutačni i ciljni status IKT proizvoda, usluga ili rješenja. Procjenjuju troškovnu učinkovitost, točke rizika, mogućnosti, prednosti i nedostatke pruženih proizvoda ili usluga. Direktori IKT proizvoda izrađuju strukturirane planove i utvrđuju rokove i ključne faze, osiguravajući optimizaciju aktivnosti i resursa.

Alternativna oznaka

direktor IKT proizvoda

direktorica IKT proizvoda

direktor za IKT proizvode

direktorica IT proizvoda

direktorica za IKT proizvode

direktor IT proizvoda

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: