Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

agent/agentica za dokumente u posredovanju nekretninama

Description

Code

3334.2.1

Description

Agenti za dokumente u posredovanju nekretninama obrađuju i istražuju svu dokumentaciju koja je potrebna za prodaju nekretnine, uključujući ugovore, izjave o namirenju, zaloge nekretnina, police osiguranja vlasništva itd., osiguravaju usklađenost s pravnim zahtjevima i pregledavaju sve naknade povezane s postupkom prodaje nekretnina.

Alternativna oznaka

agentica za dokumente u posredovanju nekretninama

agent za dokumente u posredovanju nekretninama

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: