Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

specijalist/specijalistica za kupnju nekretnina

Description

Code

3334.2

Description

Specijalisti za kupnju nekretnina osiguravaju provedbu transakcija stjecanja zemljišta ili nekretnina. Povezuju se s relevantnim subjektima u pogledu financijskih aspekata i rizika koji proizlaze iz stjecanja imovine. Specijalisti za kupnju nekretnina osiguravaju usklađenost s pravnim zahtjevima za kupnju nekretnina i brinu o potrebnoj dokumentaciji i tehnikama potpisivanja ugovora.

Alternativna oznaka

specijalistica za kupnju nekretnina

specijalist za kupnju nekretnina

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: