Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

rudarski električar / rudarska električarka

Description

Code

7412.9

Description

Rudarski električari ugrađuju, održavaju i popravljaju specijaliziranu električnu rudarsku opremu koristeći se svojim znanjem o načelima električne energije.  Također prate opskrbu električnom energijom u rudniku.

Alternativna oznaka

rudarska električarka

rudarski električar

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine