Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

radnik/radnica za postupke dekontaminacije

Description

Code

7133.5

Description

Radnici za postupke dekontaminacije uklanjaju i zbrinjavaju opasne materijale kao što su radioaktivni materijali ili onečišćeno tlo. Rukuju opasnim materijalima u skladu sa sigurnosnim propisima, istražuju uzroke kontaminacije i uklanjaju kontaminacije s objekta ili lokacije.

Alternativna oznaka

radnica za postupke dekontaminacije

radnik za postupke dekontaminacije

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: