Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inspektor za cigare/inspektorica za cigare

Description

Code

7543.10.1

Description

Inspektori za cigare ispituju, razvrstavaju, uzorkuju i važu cigare kako bi pronašli nedostatke i odstupanja od specifikacija proizvoda.

Alternativna oznaka

cigarska inspektorica

cigarski inspektor

inspektorica za cigarete

inspektor za cigarete

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: