Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

terapeut/terapeutkinja uz pomoć životinja

Description

Code

2269.9.1

Description

Terapeuti uz pomoć životinja pružaju potporu pojedincima s kognitivnim, motoričkim ili socioemocionalnim oštećenjima intervencijom uz pomoć životinja. Uključuju kućne ljubimce i pripitomljene životinje u specifični intervencijski plan, kao što su terapija, obrazovanje i humana usluga te im je cilj ponovno uspostaviti i očuvati dobrobit i oporavak pacijenata.

Alternativna oznaka

edukacijska rehabilitatorica

edukacijski rehabilitator

hipoterapeut

hipoterapeutkinja

terapeutkinja uz pomoć životinja

terapeut uz pomoć životinja

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: