Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veletrgovac/veletrgovkinja cvijećem i sadnicama

Description

Code

3324.4.13

Description

Veletrgovci cvijećem i sadnicama pronalaze potencijalne veleprodajne kupce i dobavljače te uparuju njihove potrebe. Sklapaju transakcije velikim količinama robe.

Alternativna oznaka

veletrgovkinja cvijećem i sadnicama

trgovkinja cvijećem i sadnicama na veliko

komercijalist veleprodaje za cvijeće i sadnice komercijalistica veleprodaje za cvijeće i sadnice

veletrgovac cvijećem i sadnicama

prodajna zastupnica za cvijeće i sadnice

veleprodajna trgovkinja cvijećem i sadnicama

veleprodajni trgovac cvijećem i sadnicama

veleprodajna komercijalistica za cvijeće i sadnice

komercijalistica veleprodaje za cvijeće i sadnice

komercijalist veleprodaje za cvijeće i sadnice komercijalistica veleprodaje za cvijeće i sadnice prodajni predstavnik za cvijeće i sadnice

veleprodajni komercijalist za cvijeće i sadnice

prodajni zastupnik za cvijeće i sadnice

trgovac cvijećem i sadnicama na veliko

prodajna predstavnica za cvijeće i sadnice

komercijalist veleprodaje za cvijeće i sadnice

prodajni predstavnik za cvijeće i sadnice

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: