Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

administrativni pomoćnik / administrativna pomoćnica u zdravstvenoj ordinaciji

Description

Code

3344.1

Description

Administrativni pomoćnici u zdravstvenoj ordinaciji blisko surađuju sa zdravstvenim djelatnicima. Pružaju uredsku podršku kao što je korespondencija, dogovaranje termina i odgovaranje na upite pacijenata.

Scope note

Excludes people performing patients treatment or medical treatment assistance.

Alternativna oznaka

administrativna pomoćnica u zdravstvenoj ordinaciji

medicinska tajnica

medicinska stenografkinja

administrativni pomoćnik u zdravstvenoj ordinaciji

medicinski stenograf

tajnik za izdavanje medicinskih računa

medicinski tajnik

tajnica za izdavanje medicinskih računa

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine