Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

putnički savjetnik / putnička savjetnica

Description

Code

4221.8

Description

Putnički savjetnici pružaju prilagođene informacije i savjete o ponudama putovanja, vrše rezervacije i prodaju usluge putovanja te druge srodne usluge.

Alternativna oznaka

putnička konzultantica

putnička savjetnica

putnički konzultant

putnički savjetnik

savjetnica o turističkoj ponudi

savjetnik o turističkoj ponudi

turistička savjetnica

turistički savjetnik

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine