Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

garderobijer/garderobijerka za kostime

Description

Code

3435.7.1

Description

Garderobijeri za kostime pomažu glumcima tijekom odijevanja. Brinu se da je sve u skladu s vizijom dizajnera kostima i osiguravaju kontinuitet pojavljivanja izvođača. Garderobijeri za kostime održavaju i popravljaju kostime te ih pravilno i sigurno spremaju nakon snimanja.

Alternativna oznaka

garderobijerka za kostime

garderobijer za kostime

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: