Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

prodavač/prodavačica audiološke opreme

Description

Code

5223.7.3

Description

Prodavači audiološke opreme prodaju robu i opremu u specijaliziranim trgovinama.

Alternativna oznaka

prodavač audiološke opreme

prodavačica audiološke opreme

prodavačica slušnih aparata i govornih pomagala

prodavačica slušnih i govornih pomagala

prodavač slušnih aparata i govornih pomagala

prodavač slušnih i govornih pomagala

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: