Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veletrgovac/veletrgovkinja

Description

Code

3324.4

Description

Veletrgovci pronalaze potencijalne veleprodajne kupce i dobavljače te uparuju njihove potrebe. Sklapaju transakcije velikim količinama robe.

Alternativna oznaka

veletrgovkinja

komercijalistica veleprodaje

veleprodajni komercijalist

veleprodajna trgovkinja

prodajna zastupnica

prodajni zastupnik

komercijalist veleprodaje

trgovkinja na veliko

veleprodajni trgovac

prodajna predstavnica

prodajni predstavnik

trgovac na veliko

veleprodajna komercijalistica

veletrgovac

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Narrower occupations

Vještine