Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

crtač/crtačica

Description

Code

2651.6

Description

Crtači prikazuju koncepte crtanim prikazom koji odgovara toj ideji.

Alternativna oznaka

crtač

crtačica

karikaturist

karikaturistica

portretist

portretistica

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: