Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

nadzornik/nadzornica dimnjačarskih radova

Description

Code

7133.4

Description

Nadzornici dimnjačarskih radova nadziru i koordiniraju aktivnosti dimnjačara. Obavljaju kontrolu kvalitete i osiguravaju usklađenost s propisima o sigurnosti.

Alternativna oznaka

nadzornica dimnjačarskih radova

nadzornik dimnjačarskih radova

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: