Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

direktor/direktorica distribucije metala i metalnih ruda

Description

Code

1324.3.1.6.22

Description

Direktori distribucije metala i metalnih ruda planiraju distribuciju metala i metalnih ruda na različita prodajna mjesta.

Alternativna oznaka

direktor distribucije metala i metalnih ruda

direktorica distribucije metala i metalnih ruda

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: