Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

turistički upravitelj / turistička upraviteljica

Description

Code

4221.6

Description

Turistički upravitelji zaduženi su za upravljanje i nadzor plana turističkog putovanja te za pružanje praktičnih informacija turistima.

Alternativna oznaka

turistička menadžerica

turistička upraviteljica

turistički menadžer

turistički upravitelj

upraviteljica u turizmu

upravitelj u turizmu

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine