Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

ispitivač uporabljivosti IKT-a / ispitivačica dostupnosti IKT-a

Description

Code

2519.7.5

Description

Ispitivači uporabljivosti IKT-a osiguravaju usklađenost sa zahtjevima i nastoje postići optimalnu iskoristivost u fazama ciklusa softverskog inženjeringa (analiza, izrada, implementacija i uvođenje). Blisko surađuju i s korisnicima (analitičarima) na istraživanju i dokumentiranju korisničkih profila, analiziraju zadaće, radne procese i scenarije korisnika.

Alternativna oznaka

ispitivačica uporabljivosti

ispitivačica uporabnosti

ispitivač uporabljivosti

ispitivač uporabnosti

testerica uporabiljivosti

tester uporabljivosti

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: