Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

tehničar/tehničarka senzorske elektronike

Description

Code

3114.1.10

Description

Tehničari senzorske elektronike surađuju s inženjerima senzora pri razvoju senzora, senzorskih sustava i proizvoda koji su opremljeni senzorima. Njihova je uloga izgradnja, ispitivanje, održavanje i popravak senzorske opreme.

Alternativna oznaka

tehničarka senzorske elektronike

tehničar senzorske elektronike

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: