Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

rukovatelj/rukovateljica uređajem za razvijanje fotografija

Description

Code

8132.2

Description

Rukovatelji uređajem za razvijanje fotografija koriste se kemikalijama, instrumentima i fotografskim tehnikama tamne sobe u specijaliziranim prostorijama kako bi se fotografski filmovi razvili u vidljive slike.

Alternativna oznaka

rukovateljica strojem za izradu fotografskih proizvoda

rukovateljica uređajem za izradu fotografija

rukovateljica uređajem za razvijanje fotografija

rukovatelj strojem za izradu fotografskih proizvoda

rukovatelj uređajem za izradu fotografija

rukovatelj uređajem za razvijanje fotografija

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: