Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inženjer/inženjerka medicinske radiologije

Description

Code

2269.8

Description

Inženjeri medicinske radiologije koriste se nizom tehnologija za ispitivanje, liječenje i njegu bolesnika. Rade u području medicinskog snimanja, radioterapije i nuklearne medicine te primjenjuju ionizirajuće zračenje, ultrazvuk, magnetsku rezonanciju i radioaktivne izvore.

Alternativna oznaka

inženjerka medicinske radiologije

inženjerka nuklearne medicine

inženjer medicinske radiologije

inženjer nuklearne medicine

prvostupnica medicinske radiologije

prvostupnik medicinske radiologije

radiološka inženjerka

radiološka tehnologinja

radiološki inženjer

radiološki tehnolog

stručna prvostupnica radiološke tehnologije

stručni prvostupnik radiološke tehnologije

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine