Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inženjer/inženjerka medicinske radiologije

Description

Code

2269.8

Description

Inženjeri medicinske radiologije koriste se nizom tehnologija za ispitivanje, liječenje i njegu bolesnika. Rade u području medicinskog snimanja, radioterapije i nuklearne medicine te primjenjuju ionizirajuće zračenje, ultrazvuk, magnetsku rezonanciju i radioaktivne izvore.

Alternativna oznaka

inženjer nuklearne medicine

radiološki tehnolog

stručna prvostupnica radiološke tehnologije

prvostupnik medicinske radiologije

radiološka tehnologinja

prvostupnica medicinske radiologije

inženjer medicinske radiologije

radiološki inženjer

inženjerka medicinske radiologije

radiološka inženjerka

inženjerka nuklearne medicine

stručni prvostupnik radiološke tehnologije

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine