Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inženjer/inženjerka hidraulike

Description

Code

2144.1.7

Description

Inženjeri hidraulike nadziru sastavljanje, ugradnju, održavanje i ispitivanje hidraulične opreme u skladu s određenim postupcima u proizvodnji. Izrađuju dizajne sa shematskim modelima i modelima sastavljanja, izrađuju crteže i preporuke materijala za komponente i analiziraju opremu.

Alternativna oznaka

inženjer hidraulike

konstruktor hidrauličke opreme

projektantica hidrauličke tehnologije

projektant hidrauličke tehnologije

konstruktorica hidrauličke opreme

inženjerka hidraulike

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: