Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

direktor/direktorica distribucije kemijskih proizvoda

Description

Code

1324.3.1.6.4

Description

Direktori distribucije kemijskih proizvoda planiraju distribuciju kemijskih proizvoda na različita prodajna mjesta.

Alternativna oznaka

direktor distribucije kemijskih proizvoda

direktorica distribucije kemijskih proizvoda

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: