Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

graver/graverka metala

Description

Code

7316.3

Description

Graveri metala urezuju motive, obično za dekorativne namjene, na metalnim površinama, uključujući metalno oružje. Da bi urezali motiv na površinu, koriste se alatima kao što su rezači ili dlijeta.

 

Alternativna oznaka

graver metala

graverka metala

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: