Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arhitekt/arhitektica

Description

Code

2161.1

Description

Arhitekti istražuju, projektiraju i nadziru izgradnju i razvoj zgrada, urbanih prostora, infrastrukturnih projekata i društvenih prostora. Projektiraju u skladu s okolinom i propisima koji se primjenjuju u posebnim zemljopisnim područjima, uzimajući u obzir čimbenike koji obuhvaćaju funkciju, estetiku, troškove te javno zdravlje i sigurnost. Svjesni su društvenih konteksta i okolišnih čimbenika, koji obuhvaćaju odnose između ljudi i zgrada te zgrada i okoliša. Sudjeluju u multidisciplinarnim projektima čiji je cilj razvoj društvene strukture zemljopisnog područja i napredovanje u projektima socijalnog urbanizma. 

Alternativna oznaka

arhitektica

arhitekt

projektantica arhitekture

inženjer arhitekture

projektant arhitekture

inženjerka arhitekture

Regulatorni aspekt

Ovo zanimanje obuhvaćeno je Direktivom 2005/36/EZ (i njezinim izmjenama) o priznavanju stručnih kvalifikacija. Dodatne informacije o slobodnom kretanju stručnjaka. Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine