Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

koordinator/koordinatorica nastavnog programa za djecu s teškoćama u razvoju

Description

Code

2351.4

Description

Koordinatori nastavnog programa za djecu s teškoćama u razvoju nadziru programe i aktivnosti kojima se pruža obrazovna potpora djeci s različitim vrstama invaliditeta. Redovito prate najnovija kretanja u području istraživanja o posebnim potrebama u cilju olakšavanja posebnih obrazovnih procesa koji su potrebni kako bi se povećali potencijali razvoja i učenja učenika s posebnim potrebama te savjetuju ravnatelja za posebno obrazovanje o tim kretanjima i prijedlozima novih programa.

Alternativna oznaka

koordinatorica nastavnog programa za djecu s teškoćama u razvoju

koordinator nastavnog programa za djecu s teškoćama u razvoju

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine

Vještine