Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

direktor/direktorica uvoza i izvoza pića

Description

Code

1324.3.2.3

Description

Direktori uvoza i izvoza pića uvode i održavaju postupke za prekogranično poslovanje te koordiniraju unutarnje i vanjske stranke.

Alternativna oznaka

direktorica uvoza i izvoza pića

direktor uvoza i izvoza pića

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: