Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

direktor/direktorica prodaje

Description

Code

1221.3.2.1

Description

Direktori prodaje određuju ciljeve i razvijaju prodajne strategije društva. Upravljaju prodajnim timovima, raspoređuju resurse za prodaju na temelju planova, određuju prioritete i prate kritične potencijalne klijente, razvijaju prodajna mjesta i prilagođavaju ih tijekom vremena te održavaju prodajnu platformu za praćenje svih potencijalnih klijenata i prodaje.

Alternativna oznaka

direktorica prodaje

direktor prodaje

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine