Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

inženjer/inženjerka za zbrinjavanje otpada

Description

Code

2143.1.4

Description

Inženjeri za zbrinjavanje otpada osmišljavaju postupke, postrojenja i opremu koji se upotrebljavaju za prikupljanje, obradu i distribuciju otpada. Istražuju standarde i politike u području zaštite okoliša kako bi optimizirali postupke obrade otpada i osigurali minimalan pritisak na okoliš analizom i klasifikacijom obrađenog otpada.

Alternativna oznaka

inženjerka za zbrinjavanje otpada

inženjer za zbrinjavanje otpada

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine

Vještine