Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

biometričar/biometričarka

Description

Code

2120.6.1

Description

Biometričari provode istraživanja u području biometrije. Oni provode statističke ili biološke istraživačke projekte mjerenjem otisaka prstiju, mrežnica i ljudskih oblika za medicinske ili industrijske primjene.

Alternativna oznaka

biometričar

biometričarka

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine