Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

upravitelj kamenoloma / upraviteljica kamenoloma

Description

Code

1322.2

Description

Upravitelji kamenoloma planiraju, nadziru i koordiniraju postupke u kamenolomima. Koordiniraju vađenje, obradu i prijevoz te osiguravaju neometano odvijanje tih postupaka u skladu sa zdravstvenim i sigurnosnim standardima. Upravitelji kamenoloma osiguravaju uspješan rad kamenoloma i provode strategije i smjernice tvrtke.

Alternativna oznaka

upraviteljica kamenoloma

upravitelj kamenoloma

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: