Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

predavač/predavačica računalstva

Description

Code

2310.1.11

Description

Predavači računalstva su profesori, nastavnici ili predavači koji studente s diplomom višeg sekundarnog obrazovanja poučavaju u vlastitom specijaliziranom studijskom području, računalstvu, koje je pretežno akademske naravi. Surađuju sa svojim znanstvenim novacima na sveučilištu i sveučilišnim asistentima u pripremi predavanja i ispita, ocjenjivanju seminara i ispita te vođenju konzultacija i davanju povratnih informacija studentima. Također provode akademska istraživanja u svojem području računalstva, objavljuju svoje nalaze i povezuju se s drugim sveučilišnim kolegama.

Alternativna oznaka

predavačica računalstva

predavač računalstva

sveučilišna profesorica računalstva

sveučilišni profesor računalstva

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine

Vještine