Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

upravitelj/upraviteljica stroja

Description

Code

3151.2

Description

Upravitelji stroja odgovorni su za sve tehničke funkcije na brodu, uključujući inženjerske, električne i mehaničke. Odgovorni su za čitavu strojarnicu na brodu. Imaju sveukupnu odgovornost za sve tehničke funkcije i opremu na brodu. Upravitelji stroja nadležni su za sigurnost, preživljavanje i zdravstvenu skrb na brodu, te prate nacionalne i međunarodne standarde primjene.

Alternativna oznaka

pomorska strojarka

pomorska strojarka I. klase

pomorski strojar

pomorski strojar I. klase

prva časnica stroja

prvi časnik stroja

upraviteljica stroja

upraviteljica stroja unutarnje plovidbe

upravitelj stroja

upravitelj stroja unutarnje plovidbe

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine

Vještine