Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

direktor/direktorica uvoza i izvoza sirove i štavljene kože te kožnatih proizvoda

Description

Code

1324.3.2.17

Description

Direktori uvoza i izvoza sirove i štavljene kože te kožnatih proizvoda uvode i održavaju postupke za prekogranično poslovanje te koordiniraju unutarnje i vanjske stranke.

Alternativna oznaka

direktorica uvoza i izvoza sirove i štavljene kože te kožnatih proizvoda

direktor uvoza i izvoza sirove i štavljene kože te kožnatih proizvoda

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: