Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

halal koljač / halal koljačica

Description

Code

7511.6.1

Description

Halal koljači kolju životinje i prerađuju halal meso krava i pilića za daljnju preradu i distribuciju. Kolju životinje prema islamskom pravu i osiguravaju da se životinje hrane, kolju i vješaju na odgovarajući način.

Alternativna oznaka

halal koljač

halal koljačica

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine