Skip to main content

Show filters

Hide filters

pripremiti tehničku dokumentaciju

Description

Description

Pripremiti dokumentaciju za postojeće i buduće proizvode ili usluge u kojoj se opisuje njihova funkcionalnost i sastav na način razumljiv široj javnosti bez tehničkog predznanja te u skladu s utvrđenim zahtjevima i normama. Održavati dokumentaciju ažurnom.

Alternativna oznaka

nuditi tehničku dokumentaciju

pružiti tehničke dokumente

Vještine