Skip to main content

Show filters

Hide filters

statistička kontrola postupaka

Description

Description

Metoda kontrole kvalitete u kojoj se upotrebljava statistika za praćenje postupaka.

Vještine