Skip to main content

Show filters

Hide filters

analitička kemija

Description

Description

Instrumenti i metode koje se upotrebljavaju za odvajanje, utvrđivanje i kvantificiranje tvari: kemijske sastavnice prirodnih i umjetnih materijala te otopina.