Skip to main content

Show filters

Hide filters

pričati priču

Description

Description

Pričati stvarnu ili fiktivnu priču kako bi se uključila publika i kako bi se poistovjetili s likovima u priči. Držite publiku zainteresiranom za priču i prenesite svoju glavnu misao, ako postoji.

Vještine