Skip to main content

Show filters

Hide filters

životne vještine i kompetencije

Description

Description

Vještine i kompetencije povezane sa sposobnošću obrade i korištenja znanja i informacija koje imaju transverzalnu važnost i olakšavaju aktivno građanstvo. Obuhvaćaju područja zdravlja, okoliša, građanskog angažmana, kulture, financija i primjene općeg znanja.