Skip to main content

Show filters

Hide filters

provoditi programe skrbi za djecu

Description

Description

Obavljati aktivnosti s djecom u skladu s njihovim fizičkim, emocionalnim, intelektualnim i socijalnim potrebama koristeći se odgovarajućim alatima i opremom kojima se olakšavaju interakcije i aktivnosti učenja.