Skip to main content

Show filters

Hide filters

pravila o higijeni hrane

Description

Description

Skup nacionalnih i međunarodnih propisa o higijeni hrane i sigurnosti hrane, npr. Uredba (EZ) 852/2004.

Vještine