Skip to main content

Show filters

Hide filters

pružati usluge u vezi s oporavkom od moždanog udara

Description

Description

Pružati usluge pacijentima koji su pretrpjeli moždani udar, pri čemu im se pomaže da ponovno nauče vještine koje se gube kada se dio mozga ošteti.

Vještine