Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

slijediti zdravstvene i sigurnosne postupke u građevinarstvu

Description

Description

Primjenjivati odgovarajuće zdravstvene i sigurnosne postupke pri izradi kako bi se spriječile nesreće, onečišćenje i ostali rizici.

Vještine