Skip to main content

Show filters

Hide filters

pripremati predmete za graviranje

Description

Description

Pripremati mehaničke alate i predmete za graviranje poliranjem njihove površine te ukošavanjem predmeta radi uklanjanja oštrih rubova. Poliranje se provodi s pomoću različitih brusnih papira koji se primjenjuju od grubljih prema finijim.