Skip to main content

Show filters

Hide filters

pružati proizvode prilagođene korisniku

Description

Description

Izrađivati i razvijati proizvode izrađene po narudžbi i rješenja za posebne potrebe korisnika.

Alternativna oznaka

omogućavati proizvode prilagođene korisniku

omogućiti proizvode prilagođene korisniku

osigurati proizvode prilagođene korisniku

osiguravati proizvode prilagođene korisniku

ponuditi proizvode prilagođene korisniku

pružiti proizvode prilagođene korisniku